Tatneft Arena

Kazan, st. Chistopolskaya, 42

Address:

Kazan, st. Chistopolskaya, 42